Duurzaam produceren

Slimmere mobiliteit, bewuster energieverbruik, meer efficiëntie en creatiever en innovatiever denken. Daarop ligt de focus bij het project ‘Duurzaamheidscoach’ dat 60 regionale bedrijven de mogelijkheid geeft om hun bedrijf te verduurzamen. Het project dat uitgaat van HOC en WBG is genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs 2009 van de provincie Noord-Holland. De term ‘Duurzaamheidscoach’ slaat op het proces dat wordt gevolgd om een bedrijf in duurzaam opzicht (nog) verder te brengen. De duurzaamheidscoach scant de onderneming, stelt een actieplan op voor duurzame verbeteringen en begeleidt desgewenst de uivoering daarvan. Belangrijke partner in het project is het innovatienetwerk Syntens, een onafhankelijk klankbord voor MKB-ondernemers. Ze voert de Duurzaamheidsscan uit en is verantwoordelijk voor de advisering.

Duurzaamheid bij Snaas

Snaas heeft als lid van de HOC (Hoornse Ondernemers Compagnie) meegedaan in de eerste fase van dit project. Het traject bestond uit genoemde Duurzaamheidsscan, het maken van een Energiescan en het maken van een CO2-Footprint (een overzicht van alles wat een bedrijf aan CO2 produceert). Op basis van de uitkomsten zijn duurzaamheidsaanbevelingen geformuleerd (over omgaan met afval, grondstoffen, energieverbruik, mobiliteit, transport enz.).

Al jaren duurzaam!

Snaas heeft al jaren aandacht voor duurzaam produceren, en neemt ook daadwerkelijk actie:

  • Restmateriaal (staal, aluminium en RVS) wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt;
  • Dit geldt ook voor papier, karton en plastic afval;
  • De gebruikte verpakkingsmiddelen zijn grotendeels op basis van statiegeld en/of hergebruik;
  • Minimalisering van transportkilometers door inschakeling van een externe distributiespecialist;
  • Alle verlichting in de fabriek is uitgevoerd met energiebesparende reflectoren;
  • Overtollige warmte van productieprocessen wordt hergebruikt;
  • Door intelligente schakelingen en monitoring van lekkages wordt het verbruik van de persluchtcompressoren geminimaliseerd;
  • Poedercoaten is vanuit het oogpunt van carbon footprint het beste alternatief is als je metaal wilt lakken;
  • De terugwininstallatie van de poedercoatlijn leidt tot een hergebruik van de overspray van poeder tot wel 90%;
  • Door een uitgekiend cascadesysteem is de uitstoot van proceswater van de poedercoatlijn minimaal.


Besparingen zijn nog mogelijk door bij nieuwe investeringen het energieverbruik van machines zwaar te laten meewegen, door een verdere bewustwording onder medewerkers van het belang van duurzaam produceren en de mogelijke aanschaf van een micro-warmtekrachtcentrale. De grootste duurzaamheidswinst zit echter in het lichtgewicht construeren, waardoor het materiaalverbruik (en de daarmee gepaard gaande milieubelasting) fors kan worden verminderd. En laat Snaas daar nu net de aangewezen partij voor zijn!

Heeft u vragen?

Wij staan altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Neem direct contact met ons op

Jeroen Snaas

Commercieel Directeur
0229 - 284715
Contact opnemen